به مناسبت ایام نوروز و به همت فدراسیون چوگان بازی نمادین چوگان از ۷ تا ۱۰ فروردین در میدان نقش جهان اصفهان در حال برگزاری است. چوگان از ورزش‌های کهن ایرانی است و در حالی امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است که قدیمی‌ترین دروازه بازی چوگان جهان در میدان نقش جهان قرار دارد. این رشته به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان به بازی شاهان معروف بوده؛ نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می‌شود برگرفته شده‌است. این بازی در ابتدا عنوانی نظامی و جنگی داشت و سوارکاران ایرانی در آن استعداد اسب‌های جنگی خود را به نمایش می‌گذاشتند.