نمایش اوبوشاه اسماعیل موحدینمایش اوبوشاه اسماعیل موحدی

مصاحبه اختصاصی خبرنگار یورنا با کارگردان نمایش اوبوشاه اسماعیل موحدی:

اوبوشاه از یکم تا پانزدهم مرداد۱۳۹۶ در سالن کوچک تالار فرشچیان بر روی صحنه است.

بازیگران کار رو معرفی کنید:
حمیدرضا کرد سیچانی، عارف محمودی، محمد رضا قاسمی، رضا مرادی زاده و محمد سارانی نژاد دانشجویانی که در بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در بخش مدرسین اوبوشاه رو با آنها شروع کردیم، شرکت کردند و در حال حاضر هم نمایش را به اجرای عموم رساندیم.

چقدر از عملکرد تیمتون راضی هستین؟ با توجه به اینکه بازیگران نمایش بازیگران مطرحی نیستند؟
چنین کاری یکسری طبعات دارد چون بازیگران من بازیگران مطرحی نیستند که با خودشون تماشاگر به همراه داشته باشند. متاسفانه کار از طرف دانشگاه و دانشجویان حمایت نشد. من آگاه بودم که شاید از کار استقبال نشه ولی از چیزی که مطمئن بودم اجرای بچه ها بود که عملکردی عالی داشتند.

استقبال تماشاگران به چه صورت بوده؟
بد نبوده اما خب ما خیلی بیشتر از این فکر میکردیم.

آیا دانشگاه فرهنگ و هنر حمایتی ازشما انجام داد؟
در بحث اجرای جشنواره که دانشگاه موظف به حمایت بود بله تا جایی که باید و در توانشان بود حمایت کردند و من از همینجا از دکتر احسان مشکلانی تشکر میکنم. و این کاردر حال حاضر هم با آکسسواری که دانشگاه تهیه کرده بود اجرا میشود.

آیا ارگان خاصی از شما حمایت کرد؟
فقط در بحث تبلیغات که سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان پذیرفت که به عهده بگیرد، که طبق قوانین و مقررات خودشون پیش رفتیم چون هزینه تبلیغات بسیار بالا بود و دانشگاه هم فکر نمیکنم از پس چنین هزینه ای برمی آمد.

یک توضیح مختصر درباره اوبوشاه بدید؟
اوبوشاه نوشته آلفرد ژاری است که متعلق به اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ است و سردم دار سبک داداییسم و ابزودیسم هستند. در متن اصلی بیش از سی کاراکتر دارد و من مکان را آشپزخانه تعریف کردم با پنج بازیگر که بعضی از شخصیت های نمایش را همانند تئاتر اشیا با وسایل و سبزیجات اشپزخانه پرداخت میشوند.

از هم کاری با دانشجوها به اجرای عموم میبرید؟
ببا این شرایط خیر، بردن این کار در جشنواره مدرسین هدف من بود و من به هدفم رسیدم اما برای اجرای عموم خیر ولی فقط درصورتی این اتفاق می افتد که دستمزد من مشخص باشد.

سخن پایانی؟
امیدوارم بر روی دانشجویانی هرچند اندک خود تاثیر بگذارم و دانشجویانم و دوستانشان را به تئاتر حرفه ای علاقمند تر بکنم و به امید روزی که شاهد اجرای نمایش های تک تک این بچه ها باشم و به وجودشون افتخار کنم.