نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات

در آستانه دومین سالگرد زاون قوکاسیان دبیر پیشین این جشنواره ، نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم...

بیشتر بخوانید