تیم یورنا تشکیل شده از بیش از ۱۰ نفر افراد متخصص و علاقه مند در زمینه های خبری هم اکنون در حال خدمت رسانی به همکاران محترم خودمون و همچنین خدمت رسانی به مردم عزیز ایران هستیم.

پوشش اخبار کار آسانی نیست.

نیاز به همگام ماندن دائمی با اخبار را در کنار معیارهای ما قرار دهید، تا سختی همکاری با یورنا بیشتر آشکار شود. اگر ماهنامه­ ها برای انتشار هر شماره خود ماراتنی یک ماهه دارند، یا اگر هفته نامه ­ها ماراتنی هفتگی، یا اگر روزنامه­ ها ماراتنی روزانه، یورنا ماراتنی ساعت به ساعت، و دقیقه به دقیقه در طول روز دارد و این دوستان در تمامی سختی ها و مشکلات در کنار ما بودن و دوش به دوش هم در این مسیر سخت گام برداشته ایم و این همکاری افتخاریست که نصیب ما گشته است.